Styrelse

STYRELSEN

 

Ordförande Erik Sollander

 

Ledamot Peter Wiberg

 

Ledamot Fredrik Blomell

 

Ledamot Dan Ekdahl

 

Ledamot Amanda Johansson

 

Suppleant Anna Sollander

 

Suppleant Patrik Arnesson

 

Revisor Birgitta Sandström

 

Revisor Sten Nilsson

 

Revisorssuppl. Mats Zackrisson

 

Revisorssuppl. Åsa Blomell

FAQ.