Kommande Produktion

År 2020 bjuder på 2 spännande produktioner


Sägnernas Hus medeltidsdagarna

När: 13-14 juni


Här kan alla som vill vara med. Vi träffas regelbundet under våren och planerar tillsammans. Man behöver inte kunna delta vid varje träff och man behöver heller inte kunna vara med båda dagarna i Juni.


 Inför sägnernas Hus kommer vi också anordna en ren ”barngrupp” för barn och unga som vill vara med. Vi träffas 3 gånger med start i April. Mer info kommer.


Revy

När: 3 helger i november


Nu under våren kommer vi träffas och skriva manus tillsammans för att innan sommaren dela ut roller. Efter sommaren och semesterperioden börjar vi öva och vi bestämmer gemensamt ett ”repetitionsschema” som vi följer. Datum för revyskrivarhelg kommer.